Kiinteistönsimulaatiomalli

Kirkkaampi visio, paremmat päätökset.

Kiinteistöjen arviointi

Kannattavuus, hinta, tontin hinta tai hiilijalanjälki on vain se, minkä pinnan yläpuolella näemme. Simulaatiomalli auttaa sinua näkemään kirkkaammin pintaa syvemmälle ja mahdollistaa parempien päätösten tekemisen.

Siirry

Strateginen tilamitoitus

Tilojen tuottama arvo muodostuu aina käyttäjän toiminnasta. Simuloi käyttäjän toiminta, muodosta tarvittavat tilat kokonaisuudessaan ja konkretisoi käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset tiloille ja rakennukselle. Simulaatiomalli auttaa sinua näkemään ennalta visiosi toteutettavuuden.

Siirry

Rakennushankkeen ohjaus

Rakennushankkeen ohjaus

Rakennushankkeen lopputuloksen näkeminen ennalta on haastavaa. Simulaatiomalli auttaa sinua näkemään yksityiskohtien vaikutuksen kokonaisuuteen ja huomioimaan suunnitteluratkaisujen laadulliset ja taloudelliset vaikutukset asettamaasi tavoitteeseen.

Siirry

Omaisuuden hallinta

Kiinteistöomaisuuden tulee säilyttää arvonsa. Simulaatiomallin avulla lasket kiinteistöjesi investointiarvon, korjausvelan ja kannattavuuden sekä ymmärrät niiden vaikutuksen taloudellisiin tavoitteisiisi.

Siirry

Liity
sisäpiiriin

Pääset tutustumaan simulaatiomalliin ensimmäisten joukossa