Entä jos näkisit hankkeesi tulevaisuuden?

Simulaatiomallin avulla näet, mitä kannattaa rakentaa, sekä ohjaat hankkeen suunnittelua ja rakentamista niin, että rakennus täyttää sille asetetut tavoitteet.

Lue lisää

Tunnista oikeat investoinnit, ohjaa rakennushankettasi

Tunnista oikeat investoinnit, ohjaa rakennushankettasi

Simulaatiomalli sopii käytettäväksi kaikenlaisiin rakennushankkeisiin. Voit hyödyntää sitä niin monitilatoimiston, koulun kuin asuinkerrostalonkin rakentamisessa. Oli tavoitteenasi sitten vertailla erilaisten investointien kannattavuutta tai ohjata rakennushankkeesi tavoitteellisesti maaliin, simulaatio auttaa sinua onnistumaan.

Simulaatiomallin avulla voit myös hallinnoida olemassa olevaa kiinteistöomaisuuttasi ja suunnitella tulevia korjauksia. Simulaation avulla voit esimerkiksi laskea kumpi on kannattavampaa, uuden rakentaminen vai vanhan korjaaminen.

Lue lisää >

Ajankohtaista

Tehoa hankesuunnitteluun - Näin Boost Brothers käyttää simulaatiomallia monimutkaisissa hankkeissaan

Case

Tehoa hankesuunnitteluun - Näin Boost Brothers käyttää simulaatiomallia monimutkaisissa hankkeissaan

Rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers on hyödyntänyt simulaatiomallia jo useissa rakennushankkeissaan. Simulaatiosta on ollut apua etenkin monimutkaisimmissa hankkeissa.


Opas Strategiseen Hankekehitykseen

Oppaan avulla opit Haahtela TVD -simulaatiomallia hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas

Toteustusmuodon valinta -opas

Oppaan avulla löydät hankkeisiisi soveltuvimmat toteutusmuodot ja näet, miten Haahtela TVD® parhaiten auttaa sinua onnistumaan hankkeissasi.

Lataa opas