Case

Tehoa hankesuunnitteluun – näin Boost Brothers hyödyntää simulaatiomallia

Rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers on käyttänyt simulaatiomallia jo useissa hankkeissaan, näiden joukossa esimerkiksi koulukohteita ja varikkoja. Simulaatiomallin läpinäkyvyys ja mahdollisuus vaihtoehtojen vertailuun on koettu tärkeiksi etenkin suurissa ja monimutkaisissa rakennushankkeissa.

Käytetyt ominaisuudet
  • Tilat-moduuli
  • Hiilijalanjäljen tarkastelu
  • Rakennusosat
  • Maan arvo
  • Kustannusohjaus

Rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers käyttää TVD-simulaatiomallia etenkin suurempien hankkeidensa hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuttamisen palveluista yhtiössä vastaava Petro Pöyhönen kertoo, että yritys on hyödyntänyt simulaatiomallia nyt jo viidessä hankkeessaan, joista yhtenä esimerkkinä Järvenpään yhteiskoulun laajennus- ja perusparannushanke, jonka kustannusohjaus on toteutettu TVD-simulaatiomallia hyödyntäen.

 – Suosittelemme asiakkaillemme TVD:n käyttöä etenkin monimutkaisemmissa projekteissa, sillä siitä saa tehoa hankesuunnitteluun. Nyt olemme laskeneet simulaatiomallilla esimerkiksi koulukohteita, varikkoja ja tuotantotilahankkeita, Pöyhönen kertoo.

Simulaatiosta hyötyä etenkin isoissa ja haastavissa hankkeissa

Boost Brothersilla koetaan, että simulaatiomalli helpottaa etenkin suunnittelun alkuvaiheen skenariointia. Ohjelman avulla koko rakennushanke voidaan simuloida vähäisilläkin lähtötiedoilla tarkkoihin yksityiskohtiin asti.

Simulaatiomalli tuottaa laskelman lähtötietojen pohjalta silmänräpäyksessä. Siksi se mahdollistaa helposti myös erilaisten vaihtoehtojen vertailun. Pöyhösen mukaan yksi ohjelman suuri hyöty onkin se, että laskelma voidaan helposti toistaa eri vaihtoehdoilla ja siten etsiä suunnittelun kannalta parasta vaihtoehtoa. Lisäksi ohjelma näyttää tarkalleen, mistä sen luoma laskelma koostuu.

– Kun näemme läpinäkyvästi, mitä kaikkea laskelma on syönyt, se lisää varmuutta siitä, että kaikki tarvittava on hankkeessa huomioitu, Pöyhönen kehuu.

Etenkin suuremmat ja monimutkaisemmat hankkeet hyötyvät simulaation käytöstä. Kun pyöriteltävänä on useita erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja, tarjoaa simulaatiomalli selkeää lisäarvoa hankkeeseen ja tehoa hankesuunnitteluun. Lisäksi se auttaa esittämään suunnittelun kannalta oikeita kysymyksiä.

– Simulaatiomalli tarjoaa mahdollisuuden vähän jopa haastaa tilaajaa tai suunnittelijaa parempien ratkaisujen löytämiseen. Jos on esimerkiksi alue tai kiinteistö, jonne on suunnitteilla useita toimintoja, kuten koulu, kirjasto, päiväkoti, voidaan simulaation avulla etsiä uudenlaisiakin vaihtoehtoja, Pöyhönen kertoo.

TVD tarjoaa mahdollisuuden vähän jopa haastaa tilaajaa tai suunnittelijaa parempien ratkaisujen löytämiseen.

Petro Pöyhönen

Rakennuttamisen asiantuntija, Boost Brothers

Petro Pöyhönen

Simuloitu laskelma toimii pohjana suunnittelulle

Pöyhönen kertoo, että simulaatiomallin avulla tehdään hankkeesta heti alkuun ensimmäinen laskelma. Tämä laskelma on otettu hankevalmistelun rinnalle pohjaksi, johon suunnittelua verrataan. Tämä on hyödyllistä etenkin silloin, kun käsillä oleva hanke on vaativa tai kooltaan suuri.

Tämän esilaskelman lisäksi simulaatiomallin avulla on otettu hankkeen eri osia tarkempaan tarkasteluun. Simulaatiomallin avulla tehdään esimerkiksi tila-alueisiin tai runkoon liittyviä laskelmia ja mietitään esimerkiksi, miten massoittelu kannattaa hoitaa. Lisäksi tässä vaiheessa hyödynnetään myös ohjelman skenariointimahdollisuutta.

– Laskemme, miten tietyt vaihtoehdot vaikuttavat hankkeen lopputulokseen ja sen kustannuksiin ja vertailemme eri ratkaisujen vaikutuksia. Lopuksi hankkeesta tehdään simulaation avulla kokoava laskelma, johon kaikki päätetyt asiat on täydennetty, Pöyhönen kertoo.

Pöyhönen kertoo hyödyntäneensä myös muita simulaation ominaisuuksia vähän hankkeen mukaan. Esimerkiksi yksittäisiä rakenneosia on tullut toisinaan tarkasteltua yksityiskohtaisemmin. Samoin hiilijalanjäljen tarkastelu on ollut osassa hankkeista käytössä.

Tyypillisesti laskelman päivitys on ollut hankkeessa yhden henkilön vastuulla, mutta Pöyhösen mukaan TVD:n toiminta verkkoselaimessa on mahdollistanut sen, että myös muut hankkeen osapuolet pääsevät katsomaan laskelmaa ja tarkastelemaan haluamiaan asioita. Tämä on helpottanut prosesseja.

Simulaatiomallin käyttö hankevalmistelussa
Simulaatiomallin käyttö hankevalmistelussa
Simulaatiomallin käyttö hankevalmistelussa

Boost Brothers on kehittänyt simulaatiomallin käyttöön kolmivaiheisen prosessin, jonka avulla ohjelmistoa hyödynnetään hankevalmisteluvaiheessa.

Sujuva käyttöönotto ja tukea matalalla kynnyksellä

Boost Brothersin ja Haahtelan yhteistyö simulaatiomallin parissa on luontainen jatkumo jo aiemmin hyvin sujuneelle kumppanuudelle. Yhtiö on käyttänyt Kustannustieto TAKUa jo pitkään ja siksi seurannut tarkasti myös TVD:n kehitystä jo ennen tuotteen tuloa markkinoille. Koska ohjelma vaikutti kiinnostavalta ja ominaisuudet hyödyllisiltä, yhtiö päätti ottaa simulaatiomallin käyttöön.

Pöyhönen kehuu simulaatiomallin käyttöönoton sujuneen hyvin ja Haahtelan tarjonneen prosessissa riittävästi tukea. Kaikki käyttäjät ovatkin Pöyhösen mukaan päässeet ohjelmaan hyvin sisään koulutuksen avulla. Lisäksi tarpeen mukaan on järjestetty erillisiä TVD klinikoita, joilla on käyty asioita tarkemmin läpi.  

– Aina jos tulee uusia asioita tai ominaisuuksia eteen, olemme olleet matalalla kynnyksellä Haahtelaan yhteydessä ja saaneet nopeasti apua ja tukea käyttöön.

Tulevaisuudessa toiveena entistä laajempi käyttö

Nyt kun Boost Brothers on saanut luotua toimivat käytännöt simulaatiomallin hyödyntämiseen, on sen käyttöä tarkoitus Pöyhösen mukaan jatkaa. Tälläkin hetkellä suunnitteilla on muutama uusi hanke, jossa simulaatio on käytössä.

Tällä hetkellä Boost Brothersilla on hyödynnetty simulaatiota lähinnä hankevalmisteluvaiheessa, jossa se onkin tuonut tehoa hankesuunnitteluun. Toiveissa on kuitenkin laajentaa käyttöä tulevaisuudessa myös muihin ominaisuuksiin. Esimerkiksi tulevassa uudiskouluhankkeessa Pöyhönen toivoo pääsevänsä hyödyntämään tilamitoitusta entistä kattavammin.

– Odotamme innolla myös tulossa olevia uusia ominaisuuksia, kuten mahdollisuutta laskea ylläpitokustannuksia ja elinkaaren hiilijalanjälkeä. Kun tuote kehittyy, myös mahdollisuutemme hyödyntää sitä kasvavat, Pöyhönen toteaa.

Lue lisää simulaatiomallin hyödyntämisestä hankesuunnittelussa.

Boost Brothers
Perustettu:

2009

Työntekijöitä:

30

Toimiala:

Rakennuttamisen ratkaisutoimisto

Palvelut:

Tarjoaa asiakkaille ratkaisuja rakennuttamisessa, valmentamisessa, infrarakennuttamisessa, teollisessa rakennuttamisessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Muuta:

Kilpailuetu perustuu tutkimustiedon ja innovaatioiden hyödyntämiseen palveluissa.


Opas Strategiseen Hankekehitykseen

Oppaan avulla opit Haahtela TVD -simulaatiomallia hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas