Kannattaako hankkeeseen ryhtyä vai ei?

Simulaatiomallin avulla tunnistat rakennushankkeen toteutettavuuden. Voit vertailla eri valintojen vaikutuksia kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen jo ennen sitovien päätösten tekoa. Näin näet, kannattaako rakentaa, muuttaa suunnitelmia vai hylätä hanke kokonaan. 

  • Näyttää valintojen syy-seuraussuhteet, esimerkiksi tilojen vaikutukset kokonaiskustannuksiin
  • Arvioi nopeasti, onko hanke kannattava vai ei
  • Paljastaa ristiriidat tavoitteissa ja kustannuksissa
  • Auttaa ylläpitämään kokonaiskuvaa
  • Luo tarvittavan pohjatiedon, jota voidaan käyttää suunnittelun lähtökohtana

Hankekehitys simulaation avulla

Aseta tavoitteet

1. Aseta tavoitteet

Ensimmäinen askel on miettiä, mitä haluat tehdä. Mitä olet rakentamassa ja millaiseen käyttöön rakennus on tulossa? Millaisia tiloja käyttäjä kiinteistöön tarvitsee? 

Tässä vaiheessa otetaan huomioon käyttäjänäkökulma. Millaiset tilat tukevat rakennuksen tulevaa toimintaa? Simulaatio mallintaa rakennukselle tarvittavat tilat yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi.

Selvitä reunaehdot

2. Selvitä reunaehdot

Kun tiedät, mitä tahdot rakentaa, on selvitettävä hankkeen reunaehdot. Budjetti asettaa raamit tulevalle rakennukselle. Samoin yhä useammin myös hiilijalanjäljelle on asetettu tietty budjetti, jota ei saa ylittää. Simulaatiomallista näet selkeästi, mitä eri ratkaisut tarkoittavat kustannusten ja hiilijalanjäljen kannalta. 

Myös rakennuspaikka asettaa hankkeelle tiettyjä vaatimuksia olosuhteillaan, kaavamääräyksillään ja muilla rajoitteillaan. Simulaation avulla voit myös vertailla eri rakennuspaikan vaikutuksia kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. 

Tasapainota tarpeet ja reunaehdot

3. Tasapainota tarpeet ja reunaehdot

Kun tavoitteet ja reunaehdot ovat tiedossa, ne on saatava tasapainoon, jotta hanke olisi järkevä toteuttaa. Simulaatiomalli näyttää nopeasti mahdolliset ristiriitaisuudet reunaehdoissa ja tavoitteissa. 

Voit tehdä useita erilaisia skenaarioita ja vertailla niiden vaikutuksia. Tällöin voit arvioida, mitkä seikat hankkeessa ovat välttämättömiä ja mistä voidaan tarpeen mukaan tinkiä. Saat hyvän arvion hankkeen toteutettavuudesta nopeasti ja kustannustehokkaasti. 


Opas Strategiseen Hankekehitykseen

Oppaan avulla opit Haahtela TVD -simulaatiomallia hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas

Haluatko kuulla lisää?

Simulaatiomalli tekee hankekehityksestä tuloksellisempaa.
Kerromme mielellämme, miten se onnistuu.

Pyydä esittely