kiinteistön simulaatiomalli hankekehityksessä

Hankekehitys

Haluatko analyyttisen ja perustellun arvion toimintasi tilantarpeesta?
Haluatko hankekehityksen muiden osapuolien ymmärtävän toimintasi tarpeet?
Simulaatiomallin avulla löydätte yhteisen kielen ja vision hankkeellenne.

Sovitaan aika niin kerromme lisää.

Pyydä esittely

Kiinteistön käyttäjä haluaa rakennukselta ennen kaikkea omaan toimintaansa sopivia tiloja. Toiminnan edellyttämien tilojen hankinta ja ylläpito aiheuttavat kuitenkin kustannuksia. Jotta hanke etenee suunnitellusti, on tilat ja kustannukset saatava tasapainoon.

Ilmainen opas strategiseen hankekehitykseen


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas Strategiseen Hankekehitykseen

-oppaan avulla opit Haahtela TVD® -simulaatiomallia hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas

Sujuva hankekehitys ilman kommunikaatio-ongelmia

Käyttöastetavoite

75%

5h/pvä

1. Toiminnan analyysi

Toiminnan analyysilla teet organisaation nykyisen toiminnan ja sen mukaisen tilantarpeen mitattavaksi. Simulaatiomallin avulla tilojen kuorma kuvataan analyyttisessa muodossa, mikä mahdollistaa nykyisten ja tulevien käyttöasteiden ja -aikojen suunnittelun.

Toiminnan analyysi auttaa tunnistamaan toiminnan todellisen tilatarpeen ja mahdollistaa tilojen suunnittelun haluttuun käyttötarkoitukseen.

rakennushankkeen ohjaus simulaatiolla auttaa mitoittamaan tilat oikein. Kuvassa toimistotila.

Toimisto

12

työpistettä

2. Tilojen mitoitus

Tilamitoituksessa simuloit eri toimintavaihtoehtoja ja tarkastelet toimintojen vaatimaa tilatarvetta. Kun toiminnan ja tilojen välinen yhteys on tehty mitattavaksi, voit priorisoida tiloja ja tilaominaisuuksia toiminnalliseen arvoon perustuen. Tilat ja tilojen käyttäjät läpinäkyvästi yhdistävä lähestymistapa auttaa kasvattamaan tilojen tuottamaa arvoa ja keskittymään oleellisiin toimintoihin, niin olevissa toimitiloissa kuin kehityshankkeissa.

Ryhmätyötila

11,5

m2

5 henkilöä

3. Tilankäytön optimointi

Tilankäytön optimoinnilla tunnistat tilojen ennakoidun vajaakäytön. Simulaatiomallin ennustaman vajaakäytön pohjalta voit harkita esimerkiksi samankaltaisen toiminnan ohjaamista yhteisiin tiloihin tai tilojen toiminta-aikojen pidentämistä. Ennusteen perusteella voit myös tunnistaa mahdollisuuksia kapasiteetin kasvattamiseen.

Tilankäytön optimointi auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn irti olemassa olevista tiloistasi tai suunnittelemaan tehokkaampia tiloja.

Lue lisää simulaatiomallin toiminnasta täältä.

 

Toiminnallisesta hankekehityksestä on ollut hyötyä jo sadoille organisaatioille. Tilan tarpeen simulointi on johtanut toiminnan ja tilankäytön tehostumiseen – usein myös alentunein kustannuksin.

Haluatko tietää, miten TVD voi auttaa sinua ohjaamaan rakennushankettasi?

Pyydä esittely