Kiinteistöjen arviointi

Arvioi
kiinteistösi

Kiinteistöjen arviointi ei ole aina helppoa. Miten arvioida luotettavasti kiinteistön tärkeimpiä tunnuslukuja? Simulaatiomallin avulla määrität kiinteistön arvon, tontin arvon ja hiilijalanjäljen objektiivisesti.

 

 

1

Simuloi
rakennus ja
kiinteistö

Rakennuksen tilat ja fyysiset ominaisuudet mallintuvat pelkän toimialan ja laajuuden perusteella.

2

Arvioi
kiinteistön tärkeimmät
tunnusluvut

Tärkeimmät tunnusluvut kuten kiinteistön arvo, tontin arvo ja hiilijalanjälki määrittyvät automaattisesti.

3

Ymmärrä
kiinteistön arvioon
vaikuttavat tekijät

Arvion taustalla olevat syy-seuraussuhteet ovat yksityiskohtaisesti eriteltävissä.

Näin kiinteistöjen arviointi toimii simulaatiomallissa

Kiinteistön arvo

Kiinteistön arvo

Simuloidun kiinteistön avulla määrität kiinteistön markkina-arvon, investointiarvon ja nykyhinnan luotettavasti. Markkina- ja investointiarvot määritetään tuottoarvomentelmällä, joka perustuu kiinteistön simuloituun kassavirtaan. Rakennuksen nykyhinta kuvaa rakennuksen kuntoa ja se määritetään rakennukselle simuloitavan korjausohjelman perusteella.

Kiinteistön arvo

Markkina-arvo

22

M€
Tontin arvo

Tontin arvo

Simulaatiomallin avulla määrität tontin arvon objektiivisesti. Simulaatio huomioi tontin saavutettavuuden, rakennettavuuden ja lähiympäristön vetovoimatekijät. Tontin arvo perustuu aina kaavan mukaiseen rakennusoikeuteen.

Tontin arvo

Tontin arvo

8,1

M€
Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki

Simulaatiomallin avulla määrität joko olemassa olevan tai uuden rakennuksen hiilijalanjäljen. Kiinteistön simulaatiomalliin perustuva hiilijalanjälki huomioi kattavasti rakennusmateriaalit ja kaikki rakennustuotannon vaatimat tehtävät.

Hiilijalanjälki

CO2

2,6 MkgCO2e/m2


Kohdekohtainen lisenssi

Kiinteistöjen arvioinnin lisenssi määräytyy kohteiden lukumäärän, toimialan, laajuuden ja haluttujen simulaation tulosten mukaan.

Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät:

Hankkeen tyyppi

1. Kohteiden tiedot

  • Toimialat (esim. asuminen, toimitilat, hotelli)
  • Laajuus (bruttoneliöt)
Laskennan tulokset

2. Simulaation tulokset

  • Rakentamisen hinta
  • Nykyhinta ja korjausmenot
  • Hiilijalanjälki
  • Tontin hinta
  • Kannattavuus
  • Ylläpitomenot

Tutustu muihin tapoihin hyödyntää
simulaatiomallia

Saatavilla
vuoden 2021 aikana

Liity sisäpiiriin ja tutustut simulaatiomalliin ensimmäisten joukossa

Liity sisäpiiriin