kiinteistöjen arviointia havainnoillistavia tunnuslukuja piirtyneinä rakennuksen päälle

Kiinteistöjen arviointi

Haluatko määrittää kiinteistöjesi arvon objektiivisesti?
Haluatko laskea hiilijalanjäljen, joka huomioi rakennuksen koko elinkaaren?
TVD-simulaatiomallissa kaikki kiinteistösi tärkeimmät luvut ovat helposti nähtävissä.

Sovitaan aika niin kerromme lisää.

Pyydä esittely

Kiinteistöjen kannattavuus, arvo ja hiilijalanjälki muodostavat arvioinnin kannalta kriittisen kokonaisuuden. Simulaatiomalli laskee automaattisesti kiinteistösi tärkeimmät tunnusluvut ja auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhteet niiden taustalla.

Ohjaa hankettasi ja saavuta tavoitteesi simulaation avulla.


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas Strategiseen Hankekehitykseen

-oppaan avulla opit Haahtela TVD® -simulaatiomallia hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas

Perusteltua kiinteistöjen arviointia tarkasti ja luotettavasti

Kiinteistöjen arviointi ja kiinteistön arvon määrittäminen

Markkina-arvo

22

M€

1. Kiinteistön arvon määrittäminen

Simulaatiomallin avulla määrität kiinteistösi nykyhinnan sekä markkina- ja investointiarvot luotettavasti. Ohjelma simuloi kiinteistön ja perustaa arvion nykyhinnasta rakennuksen tämänhetkiseen kuntoon ja sille simuloituun korjausohjelmaan.

Markkina- ja investointiarvot ohjelma määrittää tuottoarvomenetelmällä, joka perustuu kiinteistölle simuloituun kassavirtaan. Tähän vaikuttavat esimerkiksi vuokralaisilta saatavat tulot.

Maan arvon määrittäminen on osa kiinteistöjen arvioinnin prosessia. Kuvassa tyhjä tontti.

Tontin arvo

8,1

M€

2. Tontin hinta

Maan arvoon vaikuttavat monet tekijät. Tontin sijainti ja sitä kautta myös esimerkiksi lähiympäristön vetovoima on yksi tärkeimmistä tontin hintaan vaikuttavista tekijöistä. Kun tontti on helposti saavutettavissa ja ympäristö miellyttävä, on myös maan arvo selkeästi korkeampi kuin syrjäisemmillä, vähemmän houkuttelevilla kohteilla.

Lisäksi tontin rakennettavuus sekä tietysti myös kaavan määrittämä rakennusoikeus ovat olennainen osa tontin hinnan muodostumista. Simulaatiomalli ottaa huomioon nämä kaikki osa-alueet maan arvoa määrittäessään. Näin saat varmasti luotettavan arvion tontin hinnasta.

Kiinteistön hiilijalanjälki on yksi työkalu, kun tarkastelussa on kiinteistöjen arviointi.

Hiilijalanjälki

23,6

M€

MkgCO2e/m2

3. Kiinteistön hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on yhä useammin yhtenä ohjaavana tekijänä, kun mietitään kiinteistöön kohdistuvia päätöksiä. Olipa kyse sitten jo olemassaolevasta rakennuksesta tai vasta suunnitteilla olevasta kiinteistöstä, simulaation avulla voit luotettavasti laskea kohteen hiilijalanjäljen.

Simulaatiomallin avulla laskettu hiilijalanjälki ottaa huomioon paitsi itse rakennuksen käyttöön liittyvän hiilijalanjäljen myös kaikki rakennusmateriaalit sekä rakentamisen vaiheisiin liittyvät päästöt. Näin lopputulos on kattava ja luotettava.

Lue lisää simulaatiomallin toiminnasta täältä.

 

Simulaatioavusteinen kiinteistöjen arviointi on auttanut jo lukuisissa ennen projektia tehdyissä kannattavuusarvioissa, sekä suurten kiinteistömassojen arvionnissa.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten simulaatioavusteinen kiinteistön arviointi voi auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä niin yksityiskohtaisimmista arvioissa kuin portfoliotasollakin?

Pyydä esittely