kiinteistöomaisuuden hallinta ja kiinteistöjen tunnusluvut

Kiinteistö­omaisuuden hallinta

Haluatko saada perustellun ja jatkuvasti päivittyvän kokonaiskuvan kiinteistöjesi tilasta?
Haluatko tietää kiinteistöjesi tulevaisuuden kunnostustarpeet jo ennalta?
TVD-simulaatiomallin avulla mallinnat koko kiinteistöomaisuutesi elinkaaren ja pystyt suunnittelemaan investointipäätöksiäsi jo etukäteen.

Sovitaan aika niin kerromme lisää.

Pyydä esittely

Suuren kiinteistöomaisuuden hallinta saattaa tuntua hankalalta, kun tietoa on saatavilla hajautetusti ja hallittavia kohteita on paljon. Simulaatiomallin avulla hallinnoit koko omaisuutesi tietoja samassa paikassa ja näet arvion kiinteistöjesi kannattavuudesta ja tulevaisuuden korjaustoimenpiteistä.

Ajoita investointisi oikein ja hallitse kokonaisuutta simulaation avulla.


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas Strategiseen Hankekehitykseen

-oppaan avulla opit Haahtela TVD® -simulaatiomallia hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas

Hallitse onnistuneesti suurta määrää kiinteistöjä

Kiinteistöomaisuuden hallintaan kuuluu olennaisesti kiinteistön kannattavuuden arviointi

Tuottoaste

5,2%

1. Kannattavuuden arviointi

Simulaatiomallin avulla määrität kiinteistösi markkina-arvon, investointiarvon ja tavoitevuokran tai tuottoasteen läpinäkyvästi. Malli määrittelee kohteen markkina- ja investointiarvot luotettavasti tuottoarvomenetelmällä, joka perustuu kiinteistön simuloituun kassavirtaan. Kun arvioon yhdistetään lisäksi kiinteistön elinkaarelle simuloitu korjausohjelma ja ylläpitokustannukset, saadaan kiinteistön kannattavuus määritettyä kattavasti.

Simulaation avulla luodun kannattavuusarvion avulla tunnistat tulevaisuuden riskit ja mahdolliset kannattamattomat kohteet. Saadun tiedon avulla johdat kiinteistöomaisuutta tavoitteellisemmin ja teet perusteltuja investointipäätöksiä

Elinkaaren ja korjausohjelman simulointi on olennaista kiinteistöomaisuuden hallinnassa

Julkisivun korjaushinta

2,2

M€

2. Elinkaari ja korjausohjelma

Simulaatiomallin avulla voit simuloida kiinteistöjesi elinkaaren ja tunnistaa korjaustarpeet jo ennalta. Simulaatiomalli luo kiinteistökohtaisen suunnitelman korjauksista ja kunnostuksista. Tämän korjausohjelman avulla voit varautua tuleviin investointitarpeisiin jo vuosia etukäteen.

Elinkaaren ja korjausohjelman avulla näet helposti koko kiinteistöomaisuutesi tulevat tarpeet ja voit tehdä tavoitteellisempia päätöksiä investointien suhteen.

Kiinteistön ylläpitotoimien suunnittelu ja kiinteistön hoito ovat tärkeitä investointeja, kun hallitaan suurta kiinteistöomaisuutta

Käyttö ja ylläpito

4,8

€/m2/kk

3. Ylläpidon suunnittelu

Kiinteistön ylläpitoon liittyy aina kustannuksia, joista tyypillisimpiä ovat esimerkiksi sähkönkulutus, lämmitys tai kiinteistönhoidolliset kulut. Simulaatiomallin avulla voit ennustaa myös ylläpitoon liittyvien toimintojen vaikutukset kiinteistön kannattavuuteen ja optimoida toimenpiteet kiinteistön koko elinkaaren ajalle.

Simuloidun kiinteistön pohjalta laskettu tavoite on perusteltu lähtökohta toteutuneiden kustannusten arvioinnissa, ja tulevien toimenpiteiden suunnitelussa.

Lue lisää simulaatiomallin toiminnasta täältä.

 

Simulaatioavusteinen kiinteistöomaisuuden hallinta auttaa sinua näkemään kiinteistöjen kannattavuuden ja optimoimaan tulevat toimenpiteet. Simulaation avulla saat kaikki tarvittavat tiedot omaisuudestasi investointipäätösten tueksi.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten simulaatio voi auttaa sinua kiinteistöomaisuutesi kannattavuuden parantamisessa?

Pyydä esittely