Omaisuuden hallinta

Hallitse
omaisuuttasi

Miten hallita onnistuneesti suurta määrää kiinteistöjä? Simulaatiomallin avulla omaisuuden hallinta helpottuu. Muodostat perustellun, luotettavan ja päivittyvän kokonaiskuvan kiinteistöomaisuudestasi.

1

Ennakoi
ja onnistu

Kiinteistöomaisuuden elinkaari mallintuu olemassa olevan kiinteistön tietojen avulla muodostettavan simulaatiomallin perusteella.

2

Suunnittele
tiedolla

Kiinteistön simulaatiomalliin pohjautuvan kannattavuusennusteen avulla kiinteistön tulevaisuuden tarpeet ovat nähtävissä jo tänään.

3

Ohjaa
tavoitteellisesti

Kiinteistöomaisuudelle suunniteltujen toimenpiteiden simulointi mahdollistaa parempien investointipäätösten tekemisen.

Näin omaisuuden hallinta onnistuu
simulaatiomallin avulla

Kannattavuuden arviointi

Kannattavuuden arvionti

Simulaatioavusteisen kannattavuuden arvioinnin avulla johdat kiinteistöomaisuutesi tulevaisuutta ja tunnistat tulevaisuuden riskit ja potentiaalisesti kannattamattomat kohteet. Simuloidun kiinteistön avulla määrität kiinteistösi markkina-arvon, investointiarvon, tavoitevuokran tai tuottoasteen läpinäkyvästi ja luotettavasti. Markkina- ja investointiarvot määritetään tuottoarvomenetelmällä, joka perustuu kiinteistön simuloituun kassavirtaan. Yhdistämällä kiinteistön elinkaarelle simuloitu korjausohjelma ja ylläpito simuloituun kassavirtaan saadaan mallinnettua kattava arvio kiinteistön kannattavuudesta.

Kannattavuuden arviointi

Tuottoaste

5,2%

Elinkaari ja korjausohjelma

Elinkaari ja korjausohjelma

Simuloitu elinkaari ja korjausohjelma auttaa varautumaan tulevaisuuden investointitarpeisiin. Simulaatiomalli ennustaa tulevaa korjaus- ja kunnossapitotarvetta elinkaaren ajalta simuloidun korjausohjelman avulla.

Elinkaari ja korjausohjelma

Julkisivun korjaushinta

2,2

M€
Ylläpidon suunnittelu

Ylläpidon suunnittelu

Simulaatiomalliin pohjautuva ylläpidon suunnittelu mahdollistaa ylläpidollisten toimenpiteiden vaikutusten ennustamisen ja optimoinnin kiinteistön koko elinkaarelle. Simuloidut ylläpitomenot kattavat kaikki tyypilliset menoerät, kuten lämmön ja sähkön kulutuksen sekä kiinteistönhoidon ja -huollon.

Ylläpidon suunnittelu

Käyttö ja ylläpito

4,8

€/m2/kk

Kohdekohtainen lisenssi

Omaisuuden hallinnan lisenssihinta määräytyy kohteiden lukumäärän, toimialojen, simulaation tulosten ja valittujen työkalujen mukaan.

Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät:

Hankkeen tyyppi

1. Kohteiden tiedot

 • Toimialat (esim. asuminen, toimitilat, hotelli)
 • Laajuus (bruttoneliöt)
 • Kiinteistöjen lukumäärä
Laskennan tulokset

2. Simulaation tulokset

 • Rakentamisen hinta
 • Nykyhinta ja korjausmenot
 • Hiilijalanjälki
 • Tontin hinta
 • Kannattavuus
 • Ylläpitomenot
Valitut työkalut

3. Valitut työkalut

 • Kannattavuuden arviointi
 • Elinkaari ja korjausohjelma
 • Elinkaaren hiilijalanjälki
 • Ylläpidon suunnittelu
 • Vuokrauksen suunnittelu

Tutustu muihin tapoihin hyödyntää
simulaatiomallia

Saatavilla
vuoden 2021 aikana

Liity sisäpiiriin ja tutustut simulaatiomalliin ensimmäisten joukossa

Liity sisäpiiriin