Rakennushankkeen ohjaus ja kiinteistön simulaatiomalli

Ohjaa
hankettasi

Jos näkisit hankkeesi tulevaisuuden, tekisitkö jotain toisin? Simulaatiomallin avulla rakennushankkeen ohjaus onnistuu ja teet päätöksiä, joilla varmistat tavoitteiden saavuttamisen.

 

 

1

Aseta
realistiset
tavoitteet

Tavoitteet kuten liiketoiminnan kannattavuus mallintuvat toiminnan tilantarpeen ja rakennuspaikan ominaisuuksien mukaan.

2

Ohjaa
suunnittelu
tavoitteisiin

Suunnitteluratkaisujen seurausten simulointi mahdollistaa tarvittavien muutostarpeiden havaitsemisen.

3

Varmista
tavoitteiden
toteutuminen

Simuloitujen suunnitteluratkaisujen muodostaman tavoitteen jakaminen hankinnoille ja vertaaminen toteumaan mahdollistaa hankkeen aktiivisen ohjaamisen.

Näin rakennushankkeen ohjaus onnistuu simulaatiomallin avulla

Tilamitoitus

Tilamitoitus

Käyttäjälle tuotetun arvon ymmärtäminen kirkastaa hankkeen tavoitteet, jolloin keskityt olelliseen sekä olemassa olevien kohteiden muutoshankkeissa kuin uudishankkeissa. Simulaatiomallin avulla lähestyt hanketta toimintojen vaatiman tilantarpeen perusteella. Kun toiminnan ja tilojen välinen yhteys on tehty mitattavaksi, tilojen ja toimintojen priorisointi on perusteltua.

Tilamitoitus

Ruokala

120

oppilasta

Tavoitteen asettaminen

Tavoitteen asettaminen

Realistisen tavoitteen asettaminen on hankkeesi onnistumisen edellytys. Simulaatiomalli huomioi käyttäjän ja omistajan tavoitteiden, tontin rakennettavuuden ja kaavatekijöiden vaikutuksen rakennettavaan kiinteistöön. Lopputuloksena muodostuva simulaatio sisältää tarvittavat tilat, rakennus- ja tekniikkaosat sekä tarvittavan tuotannon kuten rakennussuunnittelun ja työmaatehtävät. Simulaatiopohjaisen tavoitteen asetannan avulla hankesuunnitteluun tarvittavien tulostietojen kuten rakentamisen hinnan, hiilijalanjäljen ja hankkeen kannattavuuden arviointi investointipäätöstä varten on mahdollista.

Tavoitteen asettaminen

Tavoitebudjetti

21,4

M€
Suunnittelun ohjaus

Suunnittelun ohjaus

Simulaatioavusteisen suunnittelun ohjauksen avulla ohjaat ehdotus- ja yleissuunnittelua ja löydät tavoitteesi täyttävän suunnitteluratkaisun. Simulaatiomalliin pohjautuva rakennusosa- ja järjestelmäanalyysi auttaa löytämään oikeat toimenpiteet suunnitelmien kehittämiseksi ja asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Suunnittelun ohjaus

Ehdotussuunnitelman
ero tavoitebudjettiin

+0,9

M€
Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjaus

Simulaatioavusteisessa rakentamisen ohjauksessa ohjaat toteutussuunnittelua ja rakentamista kohti asettamaasi päämäärää ja tavoitteita. Rakennussuunnitelmiin pohjautuvan simulaation avulla muodostat valittuun toteutusmuotoon perustuvat hankinnat sisältöineen ja budjetteineen. Hankintojen tavoitteiden seuranta tekee rakentamisen aikaisten poikkeamien havaitsemisesta ja arvioinnista tehokasta ja läpinäkyvää.

Rakentamisen ohjaus

Runkohankintojen ennusteen
ero hankinnan tavoitteeseen

0,1

M€

Hankekohtainen lisenssi
– kaikille hankkeen osapuolille

Hankkeen ohjauksen lisenssi on hankekohtainen ja kaikkien osapuolten käytettävissä hankkeen keston ajan. Lisenssin hinta määräytyy hankkeen toimialan, laajuuden, haluttujen simulaation tulosten ja valittujen työkalujen perusteella.

Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät:

Hankkeen tyyppi

1. Hankkeen tiedot

  • Toimialat (esim. asuminen, toimitilat, hotelli)
  • Laajuus (bruttoneliöt)
Laskennan tulokset

2. Simulaation tulokset

  • Rakentamisen hinta
  • Korjaamisen hinta
  • Hiilijalanjälki
  • Tontin hinta
Valitut työkalut

3. Valitut työkalut

  • Tilamitoitus
  • Tavoitteen asetanta
  • Suunnittelun ohjaus
  • Rakentamisen ohjaus

Kansainvälisesti tutkittu
menetelmä

Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla voidaan tutkitusti parantaa hankkeiden ennustettavuutta ja ohjattavuutta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan TVD-ajattelutavan mukainen hankkeiden ohjaaminen on johtanut selvästi keskimääräistä parempaan kykyyn saavuttaa hankkeille asetetut tavoitteet. TVD -ajattelutavan mukaan johdetut hankkeet poikkesivat 90 % todennäköisyydellä vain +3…-7% asetetusta budjetista.

Ympyrän koko kuvaa hankkeen kokonaisbudjettia.

Kansainvälisesti tutkittu menetelmä
Kansainvälisesti tutkittu menetelmä
Lähde: Conceptual Estimating and Target Costing, 21st Annual Conference of the International Group of Lean Construction, Fortaleza Brasil,Glenn Ballard, University of California, Berkeley, and Ari Pennanen, Haahtela Group

Haahtelan tarjoamat lisäpalvelut

Studio-palvelu

Haahtela TVD® Studio

Studiossa analysoimme konseptin tai hankkeen Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla. Kolmessa tunnissa saat konseptisi toteuttavan ratkaisun, merkittävimmät hankkeen onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja ymmärrät tulevien päätösten vaikutukset.

Tarvitset mukaan ainoastaan oman visiosi ja lopun hoitavat simulaatiomallin käyttöön erikoistuneet asiantuntijat.

Studio-palvelu
TVD koordinaatio -palvelu

TVD-koordinaatio palveluna

Koetko, ettei käyttäjän ja omistajan odotuksia saada kuvattua hankkeen osapuolille ymmärrettävällä ammattikielellä? Koetko suunnittelunohjauksen kokonaiskuvan hallinnan haastavaksi? Aiheuttavatko rakentamisen aikaiset yllätykset päänvaivaa?

Koulutettu TVD-koordinaattori kerää simulaatiomallin tarvitsemat tiedot hankkeen eri osapuolilta. TVD-koordinaattori pureutuu simulaatiomallin avulla hankkeen kehitystarpeiden- ja mahdollisuuksien tunnistamiseen. Suunnitteluratkaisujen vaikutusten simulointi hankeorganisaation päätöksenteon tueksi ja jatkuvasti tarkentuvan suunnittelun vaikutusten arviointi varmistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

TVD koordinaatio -palvelu

Ilmainen opas rakennushankkeen ohjaukseen

Toteutusmuodon valinta
-opas

Oppaan avulla löydät hankkeisiisi soveltuvimmat toteutusmuodot ja näet, miten Haahtela TVD® auttaa sinua onnistumaan hankkeissasi.

Tutustu muihin tapoihin hyödyntää
simulaatiomallia

Liity
sisäpiiriin

Pääset tutustumaan simulaatiomalliin ensimmäisten joukossa