Rakennushankkeen ohjaus ja kiinteistön simulaatiomalli

Ohjaa
hankettasi

Jos näkisit hankkeesi tulevaisuuden, tekisitkö jotain toisin? Simulaatiomallin avulla rakennushankkeen ohjaus onnistuu ja teet päätöksiä, joilla varmistat tavoitteiden saavuttamisen.

Pyydä esittely

Rakennushankkeen ohjaus simulaatiomallin avulla

Ruokala

120

oppilasta

1. Määrittele tilat ja toiminnot

Simulaatiomalli lähtee liikkeelle rakennuksen käyttötarkoituksesta ja sen vaatimista tiloista. Esimerkiksi toimistorakennuksessa kokonaispinta-alaa olennaisempaa on, että tilat vastaavat tietotyön vaatimuksia.

Kuinka monta työpistettä tarvitaan? Entä neuvotteluhuoneita? Simulaatiomallin avulla määrittelet tarvittavat toiminnot ja niiden vaatimat tilat sekä varmistat hankkeen täyttävän käyttäjien vaatimukset.

Kun tiedät, mikä on rakennuksen käyttäjälle tärkeää, on tavoitteet helppo määritellä ja pystyt keskittymään olennaiseen

Tavoitebudjetti

21,4

M€

2. Aseta hankkeellesi tavoitteet

Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että projektille on asetettu realistinen tavoite. Simulaatiomallin avulla voit arvioida investointipäätöstä esimerkiksi rakentamisen hinnan, hiilijalanjäljen ja hankkeen kannattavuuden perusteella.

Simulaatiomalli ottaa huomioon käyttäjän ja omistajan tilatarpeet, tontin ominaisuudet sekä kaavatekijöiden vaikutukset rakennettavaan kiinteistöön. Lopputuloksena muodostuva simulaatio sisältää tarvittavat tilat, rakennus- ja tekniikkaosat sekä tarvittavan tuotannon, kuten rakennussuunnittelun ja työmaatehtävät.

Näin saatavillasi on kaikki tarvittava tieto tavoitteiden asettamiseen.

Ehdotussuunnitelman
ero tavoitebudjettiin

+0,9

M€

3. Ohjaa suunnittelua

Simulaatiomalli auttaa löytämään tavoitteesi täyttävän suunnitteluratkaisun. Sen avulla ohjaat sekä ehdotus- että yleissuunnittelua haluamaasi suuntaan.

Simulaatiomalliin pohjautuva rakennusosa- ja järjestelmäanalyysi auttaa löytämään oikeat toimenpiteet suunnitelmien kehittämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Runkohankintojen ennusteen
ero hankinnan tavoitteeseen

0,1

M€

4. Ohjaa rakentamista ja reagoi muutoksiin

Simulaatiomalli toimii apunasi myös hankeen rakennusvaiheessa. Suunnitelmiisi pohjautuvan simulaation avulla muodostat valittuun toteutusmuotoon perustuvat hankinnat ja budjetit.

Hankintojen seuranta järjestelmässä tekee mahdollisten poikkeamien havaitsemisesta helppoa ja valintojen arvioinnista läpinäkyvää.

Simulaatio muokkautuu valintojesi mukaan reaaliaikaisesti ja auttaa sinua reagoimaan mahdollisiin muutostarpeisiin myös rakennusaikana.

Ilmainen opas rakennushankkeen ohjaukseen

Toteutusmuodon valinta
-opas

Oppaan avulla löydät hankkeisiisi soveltuvimmat toteutusmuodot ja näet, miten Haahtela TVD® auttaa sinua onnistumaan hankkeissasi.

Lataa opas

TVD-simulaatiomalli

TVD-simulaatiomalli
TVD-simulaatiomalli

TVD on simulaatioon pohjautuva työkalu rakennusalan käyttöön. Se tarjoaa rakennusprojektin johtajalle tarvittavat tiedot parempien päätösten tekemiseen kaikissa projektin vaiheissa.

Rakennushankkeessa tieto kasvaa projektin edetessä. Vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin suurimmillaan hankkeen alussa ja vähenevät hankkeen edetessä. Simulaatiomalli tarjoaa tarvittavat tiedot oikeiden päätösten tekemiseen heti hankkeen alusta alkaen.

Syöttämällä simulaatiomalliin projektisi perustiedot, kiinteistöön haluttavat toiminnot, kaavamääräykset ja tontin tiedot, ohjelma simuloi näiden tietojen perusteella projektin lopputuloksen tarvittavine tiloineen ja antaa yksityiskohtaiset arviot muun muassa hankkeen kustannuksista, kokonaispinta-alasta ja hiilijalanjäljestä. Arvio ottaa huomioon kaikki työvaiheet suunnittelusta loppusiivoukseen sekä kaikki rakennukseen tarvittavat komponentit.

Simulaatiomallin avulla käytössäsi on mahdollisimman paljon tietoa projektista jo hankkeen alkuvaiheessa. Pystyt myös vertailemaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia kustannuksiin ja havaitsemaan mahdolliset muutostarpeet varhaisessa vaiheessa.

TVD:n avulla ohjaat hanketta ja seuraat hankintoja reaaliajassa. Näin olet jatkuvasti perillä siitä, onko hanke saavuttamassa sille asetetut tavoitteet ja kustannusarvion.

Haluatko tietää, miten TVD voi auttaa sinua
ohjaamaan rakennushankettasi?

Pyydä esittely

Tutustu muihin tapoihin hyödyntää
simulaatiomallia

Liity
sisäpiiriin

Pääset tutustumaan simulaatiomalliin ensimmäisten joukossa

Liity sisäpiiriin