Strateginen tilamitoitus

Tunnista toiminnallinen arvo

Millaista toimintaa tilojen tulisi palvella nyt ja tulevaisuudessa? Simulaatiomallin avulla selvität käyttäjän todellisen tilantarpeen ja mahdollistat arvoa tuovat tilat.

1

Tunnista
toiminnan
vaatimukset

Toiminnan vaatimat tilat ja tilaominaisuudet mallintuvat reaaliajassa tukitoimintojen, siirtymien ja talotekniikan vaatimia tiloja unohtamatta.

2

Ymmärrä
toiminnan ja
tilojen yhteys

Toimintojen ja tilojen yhteensovittaminen on hallittua simulaation avulla.

3

Priorisoi
resurssit
tehokkaasti

Simulaation mahdollistaman ymmärryksen avulla löydät tavoitteesi toteuttavan tilaratkaisun.

Näin simulaatiomalli toimii
tilamitoituksessa

Toiminnan analyysi

Toiminnan analyysi

Toiminnan analyysillä teet organisaation nykyisen toiminnan tai yksittäisen käyttökonseptin mitattavaksi. Simulaatiomallin avulla toiminnan todellinen tiloihin kohdistama kuorma kuvataan numeerisessa muodossa, mikä mahdollistaa nykyisten ja tulevien käyttöasteiden ja -aikojen suunnittelun. Toiminnan analyysi auttaa tunnistamaan käyttäjän todellisen tarpeen ja mahdollistaa toiminnan strategisen suunnittelun ja tilojen korkeamman toiminnallisen arvon.

Toiminnan analyysi

A-kielen valinnaiset
kurssit

328

opiskelijaa

8 kurssia

Tilojen mitoitus

Tilojen mitoitus

Tilojen mitoituksessa ymmärrät erilaisten toimintojen vaikutuksen tilatarpeeseen ja -ominaisuuksiin. Simulaatiomalli tekee ymmärrettäväksi toiminnan ja tilojen välisen yhteyden ja auttaa keskittymään oleelliseen sekä kehityshankkeissa että nykyisten tilojen muutosten suunnittelussa.

Tilojen mitoitus

Ruokala

120

oppilasta

Tilankäytön optimointi

Tilankäytön optimointi

Tilankäytön optimoinnilla tunnistat tilojen ennakoidun vajaakäytön. Simulaatiomallin ennustaman vajaakäytön pohjalta voit harkita esimerkiksi samankaltaisen toiminnan ohjaamista yhteisiin tiloihin tai tilojen toiminta-aikojen pidentämistä. Ennusteen perusteella voit myös tunnistaa mahdollisuuksia kapasiteetin kasvattamiseen.

Tilankäytön optimointi

Pienryhmätila,
7 oppilasta

13,5

m2

Toimintoihin perustuva lisenssi

Strategisen tilamitoituksen lisenssi perustuu toimintoihin. Lisenssin hinta määräytyy toimintojen toimialojen, mitoitettavan määrän ja valittujen työkalujen perusteella.

Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät:

Hankkeen tyyppi

1. Toimintojen tiedot

  • Toimialat (esim. asuminen, toimitilat, hotelli)
  • Mitoitettava määrä (bruttoneliöt)
Valitut työkalut

2. Valitut työkalut

  • Tilamitoitus
  • Ajallinen mitoitus

Haahtelan tarjoamat palvelut

Studio-palvelu

Haahtela TVD® Studio

Studiossa analysoimme konseptin tai hankkeen Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla. Kolmessa tunnissa saat konseptisi toteuttavan ratkaisun, merkittävimmät hankkeen onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja ymmärrät tulevien päätösten vaikutukset.

Tarvitset mukaan ainoastaan oman visiosi ja lopun hoitavat TVD:n käyttöön erikoistuneet asiantuntijat.

Studio-palvelu
Strateginen tilamitoitus -palvelu

Strateginen tilamitoitus palveluna

Koetko, että käytössä olevissa tiloissa on vaikeasti hahmotettavia ongelmia? Onko toimintasi muutoksessa ja haluat ymmärtää miten, se vaikuttaa toimitilojen tarpeeseen? Tai ehkä haluat kehittää kokonaan uuden konseptin tunnistamaasi markkinarakoon?

Strateginen tilamitoitus -palvelussa pureudumme tarkasti haluttuun toimintaan ja varmistamme, että tilat suunnitellaan tukemaan niissä tapahtuvaa toimintaa. Tällä tavalla varmistetaan, että tilojen käyttö perustuu todelliseen tarpeeseen. Toimivat tilat ja korkea käyttöaste on paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti järkevää.

Lopputuloksena saat nykytilanteen analyysin kehitystarpeiden- ja mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä kehitysohjelmien ja hankkeiden suunnitteluun.

Strateginen tilamitoitus -palvelu

Esimerkkejä strategisesta tilamitoituksesta

Strategisesta tilamitoituksesta on ollut hyötyä jo sadoille organisaatioille. Tilan tarpeen simulointi on johtanut toiminnan ja tilankäytön tehostumiseen – usein myös alentunein kustannuksin.

Teollisuusalojen ammattiopistojen toimitilastrategia

Viranomaisen alueellinen toimitilastrategia

Uusi pääkonttori toimistotyöhön

Opetustoimen palveluverkkosuunnitelma

Ammattiopiston toimitilastrategia

Taideinstituutioiden toimitilastrategiat

Ilmainen opas strategiseen hankekehitykseen


Opas strategiseen hankekehitykseen

Oppaan avulla opit Haahtela TVD® -simulaatiomallia hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas

Tutustu muihin tapoihin hyödyntää
simulaatiomallia

Liity
sisäpiiriin

Pääset tutustumaan simulaatiomalliin ensimmäisten joukossa

Liity sisäpiiriin