Haahtela TVD – Tietoa meistä

Missiomme Haahtela TVD:ssä on tehdä rakennus- ja kiinteistöalasta tavoitteellisesti ohjattua ja hallittua toimintaa. Tahdomme tehdä mitattavaksi ne asiat, joita on aiemmin alalla pidetty mahdottomina ennakoida. Tavoitteemme kaikessa on, että kiinteistöt kestävät pidempään ja käyttävät vähemmän resursseja vastaten sekä tilaajan, että käyttäjien tarpeisiin.

 

 

 

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt yritykselle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Keitä me olemme?

Haahtela on vuonna 1975 professori Yrjänä Haahtelan perustama perheyritys, jonka tavoitteena on ollut jo neljän vuosikymmenen ajan kehittää parempia ratkaisuja rakennushankkeiden ja kiinteistöjen johtamiseen.

Kehitysyhtiömme on kasvanut yli 40 ammattilaisen joukoksi, joka koostuu eri alojen kuten arkkitehtuurin, teknillisen fysiikan, ohjelmoinnin ja rakentamisen innovatiivisista sekä kunnianhimoisista osaajista. Intohimomme alan kehittämiseen on johtanut siihen, että nykyään olemme rakennus- ja kiinteistöalan johtava algoritmiavusteisen simulaatiomallinnuksen kehittäjä.

Haahtela TVD – mikä se on?

Rakennus- ja kiinteistöala vaatii pitkälle ulottuvien päätösten tekoa. Tärkeimmät päätökset tehdään kuitenkin ennen varsinaisia toimenpiteitä vailla tietoa päätösten seurauksista. Kehittämämme TVD-simulaatiomalli on maailman ensimmäinen algoritmiavusteinen ohjelmisto, joka tekee näkyväksi hanketta ja kiinteistöä koskevien päätösten seuraukset ja pystyy ennustamaan tulevaa.

Simulaatiomallin avulla päätöksentekijä pystyy näkemään tärkeiden päätöstensä seuraukset silloin kun lopputuloksiin voi vielä vaikuttaa. TVD mallintaa minkä tahansa rakennuksen vähäisillä lähtötiedoilla ja tarkentuu vastaamaan tehtyjä päätöksiä.

Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla rakennushankkeen tilaaja ja kiinteistön omistaja pystyvät tarkastelemaan tekemiensä päätösten seurauksia hankkeeseen tai kiinteistöomaisuuteensa. Seurausten tarkastelu on mahdollista aina liiketoiminnan kannattavuuden skaalasta pienimpiä yksityiskohtia kuten yksittäisiä rakennusosia myöten.

Mitä Haahtela TVD tarkoittaa?

TVD tulee sanoista Target Value Delivery. Target Value Delivery on ketterä yhteistoiminnallinen ajattelutapa, joka ohjaa suunnittelua ja rakentamista vastaamaan tilaajan ja käyttäjän asettamiin tavoitteisiin lean-johtamisfilosofian periaatteiden mukaisesti.

Haahtelan kehittämän TVD-ohjaustavan avulla tavoitteet asetetaan tilaajalle tarkoituksenmukaisiksi, ja hankkeiden suunnittelua ja rakentamista ohjataan kohti tilaajan asettamia tavoitteita. Tavoitteita ovat niin kustannukset, aikataulu, laatu kuin ympäristötavoitteetkin. Myös kiinteistöille voidaan asettaa ohjattavia tavoitteita, kuten käyttöaste tai käytön ja ylläpidon hiilijalanjälki.

TVD-ohjaustapaan perustuva prosessi on usein yhteistoiminnallinen siten, että keskustelua tavoitteista ja ratkaisuista käydään niin tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin kesken simulaatiomallin mahdollistamien kielikäännösten avulla. Yhteisenä tavoitteena on, että tilaajalle ja käyttäjille varmistetaan paras mahdollinen arvon tuotto. Projektissa laatu-, aika- ja kustannustavoitteet saavutetaan usein hankkeen osapuolten aktiivisella ja avoimella yhteistyöllä, sekä innovoimalla uusia ratkaisuja simulaatiomallinnuksen avulla.

Miten idea simulaatiomallista sai alkunsa?

Idea syntyi 1970-luvulla kun professori Yrjänä Haahtela ymmärsi, että tarvittiin uusi ajattelutapa, joka tuottaisi rakennukselle realistisen tavoitehinnan. Vuosikymmenten myötä unelma kasvoi visioksi kaiken kattavasta digitaalisesta simulaatiomallista, joka auttaisi näkemään jokaisen yksittäisen päätöksen vaikutuksen kiinteistön ja rakennuksen tulevaisuuteen. Vuonna 2020 unelmasta tuli totta kun yhtiö julkaisi maailman ensimmäisen algoritmiavusteisen Haahtela TVD® -simulaatiomallin.

Lue lisää syntytarinasta.

Millaisiin hankkeisiin ja toteutusmuotoihin TVD-simulaatiomalli sopii?

Ei ole olemassa hanketta, jonka resurssit eivät olisi rajalliset, mutta jossa halutaan saada aikaan mahdollisimman hyvä lopputulos sekä käyttäjälle että omistajalle. Haahtela TVD® auttaa asettamaan hankkeellesi realistiset tavoitteet ja löytämään tapoja päästä niihin.

Rakennushankkeen arvo luodaan rakennustuotteen ohjaamisella tilaajan ja käyttäjän tavoitteiden mukaisesti. Haahtela TVD:n avulla rakennustuotteen suunnittelu voidaan ohjata tilaajan ja käyttäjän asettamiin tavoitteisiin toteutusmuodosta riippumatta. Haahtela TVD sopii erityisesti yhteistoiminnallisiin toteutusmuotoihin, joissa projektin osapuolet toimivat yhteistyössä projektin alusta loppuun, mutta rakennustuotteen ohjaus on hankkeen onnistumisen edellytys myös muissa toteutusmuodoissa.

Olemme käsitelleet tätä aihetta syvällisemmin blogissamme.