Tietoa meistä –
Haahtela TVD

Missiomme Haahtela TVD on tehdä rakennus- ja kiinteistöalasta tavoitteellisesti ohjattua ja hallittua toimintaa. Tahdomme tehdä mitattavaksi ne asiat, joita on aiemmin alalla pidetty mahdottomina ennakoida. Tavoitteemme kaikessa on, että kiinteistöt kestävät pidempään ja käyttävät vähemmän resursseja vastaten sekä tilaajan, että käyttäjien tarpeisiin.

Keitä me olemme?

Haahtela on vuonna 1975 professori Yrjänä Haahtelan perustama perheyritys, jonka tavoitteena on ollut jo neljän vuosikymmenen ajan kehittää parempia ratkaisuja rakennushankkeiden ja kiinteistöjen johtamiseen.

Kehitysyhtiömme on kasvanut yli 40 ammattilaisen joukoksi, joka koostuu eri alojen kuten arkkitehtuurin, teknillisen fysiikan, ohjelmoinnin ja rakentamisen innovatiivisista sekä kunnianhimoisista osaajista. Intohimomme alan kehittämiseen on johtanut siihen, että nykyään olemme rakennus- ja kiinteistöalan johtava algoritmiavusteisen simulaatiomallinnuksen kehittäjä.

Mikä on Haahtela TVD ®?

Rakennus- ja kiinteistöala vaatii pitkälle ulottuvien päätösten tekoa. Tärkeimmät päätökset tehdään kuitenkin ennen varsinaisia toimenpiteitä vailla tietoa päätösten seurauksista. Kehittämämme Haahtela TVD® on maailman ensimmäinen algoritmiavusteinen simulaatiomalli, joka tekee näkyväksi hanketta ja kiinteistöä koskevien päätöksien seuraukset ja näkee tulevaan.

Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla päätöksentekijä pystyy näkemään tärkeiden päätöstensä seuraukset silloin kun lopputuloksiin voi vielä vaikuttaa. TVD mallintaa minkä tahansa rakennuksen vähäisillä lähtötiedoilla ja tarkentuu vastaamaan tehtyjä päätöksiä.

Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla rakennushankkeen tilaaja ja kiinteistön omistaja pystyvät tarkastelemaan tekemiensä päätösten seurauksia hankkeeseen tai kiinteistöomaisuuteensa. Seurausten tarkastelu on mahdollista aina liiketoiminnan kannattavuuden skaalasta pienimpiä yksityiskohtia kuten yksittäisiä rakennusosia myöten.

Mitä TVD tarkoittaa?

TVD tulee sanoista Target Value Delivery. Target Value Delivery on ketterä yhteistoiminnallinen ajattelutapa, joka ohjaa suunnittelua ja rakentamista vastaamaan tilaajan ja käyttäjän asettamiin tavoitteisiin lean-johtamisfilosofian periaatteiden mukaisesti.

Haahtelan kehittämän TVD-ohjaustavan avulla tavoitteet asetetaan tilaajalle tarkoituksenmukaisiksi, ja hankkeiden suunnittelua ja rakentamista ohjataan kohti tilaajan asettamia tavoitteita. Tavoitteita ovat niin kustannukset, aikataulu, laatu kuin ympäristötavoitteetkin. Myös kiinteistöille voidaan asettaa ohjattavia tavoitteita, kuten käyttöaste tai käytön ja ylläpidon hiilijalanjälki.

TVD-ohjaustapaan perustuva prosessi on usein yhteistoiminnallinen siten, että keskustelua tavoitteista ja ratkaisuista käydään niin tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin kesken simulaatiomallin mahdollistamien kielikäännösten avulla. Yhteisenä tavoitteena on, että tilaajalle ja käyttäjille varmistetaan paras mahdollinen arvon tuotto. Projektissa laatu-, aika- ja kustannustavoitteet saavutetaan usein hankkeen osapuolten aktiivisella ja avoimella yhteistyöllä, sekä innovoimalla uusia ratkaisuja simulaatiomallinnuksen avulla.

Miten idea simulaatiomallista sai alkunsa?

Idea syntyi 1970-luvulla kun professori Yrjänä Haahtela ymmärsi, että tarvittiin uusi ajattelutapa, joka tuottaisi rakennukselle realistisen tavoitehinnan. Vuosikymmenten myötä unelma kasvoi visioksi kaiken kattavasta digitaalisesta simulaatiomallista, joka auttaisi näkemään jokaisen yksittäisen päätöksen vaikutuksen kiinteistön ja rakennuksen tulevaisuuteen. Vuonna 2020 unelmasta tuli totta kun yhtiö julkaisi maailman ensimmäisen algoritmiavusteisen Haahtela TVD® -simulaatiomallin.

Lue lisää syntytarinasta.

Mitkä ovat suurimmat Haahtela TVD:n tuottamat hyödyt?

Haahtelan kehittämän TVD-ohjaustavan mukaisesti kiinteistön tai rakennushankkeen johtaminen on onnistunutta, kun tilaaja saa sitä, mitä on halunnutkin. Rakennushankkeiden ohjauksessa tämä usein tarkoittaa käyttäjän toimintaa tukevia tiloja tavoitellussa laatutasossa, ja toimitettuna sovitussa aikataulussa sekä budjetissa. Kiinteistöomaisuuden hallinnassa tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että rakennukset ja tilaratkaisut kestävät pidempään ja käyttävät vähemmän resursseja vastaten sekä tilaajan että käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää kiinteistöjen arvioinnista.
Lue lisää strategisesta tilamoituksesta.
Lue lisää rakennushankkeen ohjauksesta.
Lue lisää omaisuuden hallinnasta.

Millaisiin hankkeisiin ja toteutusmuotoihin Haahtela TVD ® sopii?

Ei ole olemassa hanketta, jonka resurssit eivät olisi rajalliset, mutta jossa halutaan saada aikaan mahdollisimman hyvä lopputulos sekä käyttäjälle että omistajalle. Haahtela TVD® auttaa asettamaan hankkeellesi realistiset tavoitteet ja löytämään tapoja päästä niihin.

Rakennushankkeen arvo luodaan rakennustuotteen ohjaamisella tilaajan ja käyttäjän tavoitteiden mukaisesti. Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla rakennustuotteen suunnittelu voidaan ohjata tilaajan ja käyttäjän asettamiin tavoitteisiin toteutusmuodosta riippumatta. Haahtela TVD® sopii erityisesti yhteistoiminnallisiin toteutusmuotoihin, joissa projektin osapuolet toimivat yhteistyössä projektin alusta loppuun, mutta rakennustuotteen ohjaus on hankkeen onnistumisen edellytys myös muissa toteutusmuodoissa.

Olemme käsitelleet tätä aihetta syvällisemmin blogissamme.

 

Liity
sisäpiiriin

Pääset tutustumaan simulaatiomalliin ensimmäisten joukossa