Tuote

Kiinteistön simulaatiomalli

TVD-simulaatiomalli tekee näkyväksi rakennushanketta ja kiinteistöä koskevien valintojen seuraukset ja pystyy ennustamaan tulevaa.

TVD syntyi tarpeesta luoda rakennus- ja kiinteistöalalle tavoitteellisen johtamisen malli. Se mahdollistaa strategisen otteen rakennushankkeiden ja kiinteistöjen johtamiseen näyttämällä valintojen syy-seuraussuhteet. Lisäksi ohjelma tuo suunnitteluryhmälle reaaliaikaisen tilannekuvan rakennushankkeesta.

  • Ennakoi ja suunnittele investointitarpeet
  • Arvioi investointipäätöstesi kannattavuutta
  • Ennakoi hankkeen kustannukset ja hiilijalanjälki jo ennen suunnittelun aloittamista
  • Vertaile eri suunnitteluratkaisuja
  • Tuo suunnitteluryhmälle tilannekuvan rakennushankkeesta

Miten simulaatiomalli toimii?

Yksityiskohtainen simulaatio vähäisillä lähtötiedoilla

Kun syötät simulaatiomalliin tiedot siitä, mitä haluat rakentaa, mihin rakennat ja mitä toimintoja rakennukseen tarvitaan, ohjelma mallintaa hankkeen jokaisen yksityiskohdan rakennus- ja tekniikkaosia sekä rakennustehtäviä myöten. Simulaatiomalli jakaa nämä edelleen materiaaleihin, työhön, asennustarvikkeisiin ja kalustoon. Samalla simulaatio näyttää, mitä rakennus maksaa ja mikä on sen arvioitu hiilijalanjälki – sekä tietysti sen, mistä luvut tarkalleen tulevat.

Myös tontin olosuhteet ja arkkitehtuuri otetaan simulaatiossa huomioon. Käyttäjä voi syöttää ohjelmaan myös esimerkiksi kaavamääräykset sekä lisäksi antaa kohteesta tarkat tiedot jopa kerros kerrokselta ehdotuspiirustusten perusteella. Kun suunnitelmat myöhemmin tarkentuvat, päivittyy simulaatio uusien tietojen perusteella.

Simulaatiomallin keskeisiä ominaisuuksia

Tilamitoitus 

Simuloi käyttäjän tarpeiden pohjalta yksityiskohtaisen tilaluettelon ja varmistaa arvoa tuottavat tilat.

Rakennuksen mallinnus 

Ohjelma mallintaa rakennuksen yksityiskohtaisesti rakennus- ja tekniikkaosia sekä rakennustehtäviä myöten näyttäen samalla kustannukset ja hiilijalanjäljen.

Suunnitteluratkaisut 

Simulaatiomallin avulla voidaan mallintaa ja laskea kaikkien suunnitteluvariaatioiden vaikutukset nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Simuloitu korjausohjelma

Simulaatiomalli laskee kiinteistön elinkaarta ja simuloi rakennusosille korjauksen oletettuun ajankohtaan. Näin korjauksia on mahdollista ennakoida.

Kenelle simulaatiomalli sopii?

Rakennushankkeen ja kiinteistöjen investointipäätösten tavoitteellinen johtaminen on edellytys kaikissa hankkeissa ja kaikissa toteutusmuodoissa. Simulaatiomalli sopiikin hyödynnettäväksi kaikissa rakennusprojekteissa sekä lisäksi investointipäätösten arvioinnissa ja kiinteistöomaisuuden hallinnassa.

Simulaatiomalli sopii muun muassa

  • investointipäätösten arviointiin ja skenaariointiin 
  • uudis- ja korjaushankkeisiin 
  • suuren kiinteistöportfolion hallinnointiin 
  • PTS-korjaussuunnitteluun ja korjausvelan hallintaan 

Tutustu eri tapoihin käyttää simulaatiomallia


Koulutukset ja käyttöönotto

Tarjoamme asiakkaillemme ohjatun käyttöönottoprosessin ja täysin räätälöidyt koulutukset, jossa asiantuntijamme avustavat sinua käyttämään simulaatiomallia juuri hankkeesi vaatimalla tavalla. Koulutusten ja käyttöönoton lisäksi asiakastukemme on valmiina auttamaan sinua eteenpäin simulaatiomallin käytössä aina, kun sitä tarvitset.

Haluatko kuulla lisää?

Simulaatiomalli auttaa sinua suunnittelemaan ja ohjaaman rakennushankkeita ja hallitsemaan kiinteistöjäsi. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Pyydä esittely